Verdiepingssessie Kennis als fundament

Als lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool en de Politieacademie onderzoekt Janine Janssen de professionalisering van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat doet ze samen met docenten, studenten en mensen uit de praktijk. Naast haar werk als lector werkt Janine ook als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie. Hier richt ze zich op de achtergronden en verschijningsvormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties bij eerzaken. Ook is zij bijzonder Hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Hier bestudeert Janine -die van huis uit cultureel antropoloog is met criminologie als onderzoeksterrein- de samenwerking binnen de veiligheidszorg.

Op de Vakdag Veiligheid Voorop verzorgt Janine de verdiepingssessie ‘Kennis als fundament’. Je kunt het onderwerp van allerlei kanten aanvliegen, zegt ze. Maar binnen de netwerksamenwerking legt ze de nadruk op het belang van het totaaloverzicht op de situatie waarin huiselijk geweld en kindermishandeling plaatsvindt. ‘Dat is een opdracht aan iedereen die samenwerkt omdat je samen ingrijpt in tere en complexe materie. En ik weet dat het lastig kan zijn als je van huis uit gewend bent te denken en werken vanuit je eigen taak.’ Een voorbeeld: ‘Ik zie dat bredere juridische kennis vaak ontbreekt, waardoor medewerkers niet altijd goed weten wat ze wel en niet mogen in samenwerkingsverbanden die nog moeten worden ontgonnen. Ook de kennis van en ervaring met de ondersteunende ICT kan vaak beter. Dat zijn velden die blijven veranderen, dus een leven lang leren is hier echt van toepassing.’

Verder kijkend naar het persoonlijk samenwerken, zegt ze: ‘Om goed te kunnen opereren in samenwerkingsverbanden tussen organisaties moet je voldoende weten van de doelen, visies en aanpak van de andere partners. Zeker geldt dat voor de meer coördinerende taken, waarbij je op een wat abstracter niveau zaken moet kunnen koppelen.’ De behoefte aan kennis buiten je eigen taakveld strekt zich ook uit naar de mensen van vlees en bloed: ‘je moet degene waarmee je samenwerkt leren kennen. Ik raad mensen altijd aan zich actief in de ander te verdiepen en daar ook echt de tijd voor te nemen -vragen te stellen en zichzelf uit te leggen- en te accepteren dat de relatie moet groeien, soms met vallen en opstaan.’ Janine illustreert: ‘De gesprekken die de politie voert in het kader van de waarheidsvinding zijn wezenlijk anders dan de gesprekken van mensen van Veilig Thuis. In het begin kan dat even wennen zijn en zul je vragen hebben bij de aanpak van de ander. Ook zul je letterlijk de taal van de ander moeten leren.’ Ze denkt daarbij bijvoorbeeld aan terminologie: ‘Je hebt met je eigen collega’s vaak een uitgekristalliseerde definitie van begrippen in je werk. Andere organisaties kunnen daar soms net iets anders onder verstaan. In open dialoog moet je elkaars taal en aanpak leren zien en herkennen, om die vervolgens te begrijpen en af te stemmen, om dan te verkennen hoe je elkaar kunt aanvullen in de totaliteit van de casuïstiek.’ Tot slot: ‘Het is geen schande als je dingen niet weet, in een multidisciplinaire omgeving is dat zelfs onvermijdelijk. Wees dus de reflectieve professional en ga in gesprek!’