Verdiepingssessie Compassie als brandstof

Hameeda Lakho is auteur van de bestsellers Verborgen tralies, Gebroken cirkel, Geheim geweld en Help jezelf. Vertalingen van haar werk zijn verschenen in diverse Europese landen. Ze is oprichter van de Academie van Herstel en Ervaringsdeskundigheid (voormalig Stichting Geheim Geweld) voor volwassen slachtoffers van kindermishandeling met als doel het bieden van erkenning en herkenning van de langetermijngevolgen van kindermishandeling.

Wettelijke taken
Hameeda geeft lezingen en workshops met grote impact, bijvoorbeeld over kindermishandeling en opgroeien tussen twee culturen. Daarnaast is ze veelgevraagd als adviseur bij diverse organisatorische vraagstukken die spelen in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze houdt daarbij altijd helder voor ogen dat de organisaties in de netwerksamenwerking náást de gezinnen moeten staan, niet erbóven. En ze weet dat dat geen eenvoudig opgave is, gezien de complexe casuïstiek en de wettelijke taken die de partners hebben.
In de verdiepingssessie Compassie als brandstof nodigt Hameeda de deelnemers uit na te denken over de vraag hoe zij in hun situatie échte verbinding kunnen leggen met gezinnen. Daarmee sluit ze aan op haar laatste boek ‘Zie je mij?’ waarin betrokkenen bij huiselijk geweld -zowel hulpverleners, plegers als slachtoffers- aan het woord komen over wat in hun situatie goed ging en wat niet in de bejegening door de diverse instanties.

Menselijke maat
Verbinding maken is even moeilijk als noodzakelijk, weet ze. ‘Onduidelijkheid over de aanpak en de voortgang van een melding zijn veelgehoorde problemen. En het ontbreekt vaak aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij de gezinnen in nood. Op die manier is het lastig contact leggen.’ De professionals die betrokken zijn doen er goed aan altijd de menselijke maat voor ogen te houden en empathie uit te stralen. ‘In de onmacht die er bestaat zoek je dan samen naar de mogelijkheden. Dat woord samen is echt van belang, want je kunt wel zaken in een gezin van buitenaf willen veranderen, maar beweging ontstaat pas als er ook een doorvoelde motivatie bij de gezinsleden zelf is om te veranderen.’

Cirkels doorbreken
Om naast gezinnen te kunnen staan, doen de medewerkers van de samenwerkende organisaties er goed aan zich te verdiepen in de achtergrond van het geweld of de dreiging ervan. ‘De complexiteit toont zich niet zomaar. Je zult je om te beginnen als professional bewust moeten zijn van dit soort krachten, om van daaruit expliciet op zoek te gaan naar bijvoorbeeld de aard van de intergenerationele overdracht van destructieve gedragspatronen. Waarschijnlijk staan de betrokken gezinsleden hier niet direct open voor, wat betekent dat je er samen over moet praten, in een veilige context. Van daaruit kun je samen met de gezinnen werken aan afspraken om de cirkels te doorbreken.’ Dit proces vergt moed van alle betrokkenen, zeker ook van de professionals. Hameeda laat zien welke stappen je kunt zetten en wat ze opleveren.

Voor meer informatie kijk op: www.hameedalakho.nl